Produkty

Produkty


Bezpieczeństwo

Nasza technologia bezpieczeństwa obejmuje produkty, które są niezbędne w obszarach bezpieczeństwa maszyn i instalacji w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych i bezpieczeństwa. Zapobieganie wypadkom zagrażającym zdrowiu osób obsługujących maszyny jest celem nadrzędnym - podobnie, produktywność nie powinna ulec pogorszeniu.

Czułe na nacisk elementy zabezpieczające (maty, listwy, zderzaki)

Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa (zabezpieczające pobyt w strefie niebezpiecznej), listwy naciskowe bezpieczeństwa (np. dla bram, osłon automatycznie zamykanych), zderzaki bezpieczeństwa (np. dla pojazdów transportu wewnętrznego). Wszystkie te elementy spełniają wymagania dyrektyw unijnych (narzędziowej i maszynowej).

Zamki, rygle, krańcówki

Elementy ryglujące, blokujące i nadzorujące stany drzwi, klap osłon, bramek lub np ramion robota. Zastosowanie ich gwarantuje zgodność z wymogami dyrektywy maszynowej i narzędziowej.

Kluczowy system wymuszania procedur

Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa (zabezpieczające pobyt w strefie niebezpiecznej), listwy naciskowe bezpieczeństwa (np. dla bram, osłon automatycznie zamykanych), zderzaki bezpieczeństwa (np. dla pojazdów transportu wewnętrznego). Wszystkie te elementy spełniają wymagania dyrektyw unijnych (narzędziowej i maszynowej).

Optoelektroniczne urządzenia zabezpieczające (kurtyny, bariery, lasery, radary)

Elektrooptyczne urządzenia zabezpieczające działające w oparciu o podczerwień fale elektromagnetyczne lub laser, urządzenia te służą do zabezpieczenia obszarów niebezpiecznych przed niepowołanym wtargnięciem w 2,3,4 kategorii bezpieczeństwa, dla aplikacji mających spełniać wymogi dyrektywy maszynowej lub narzędziowej.

Czujniki radarowe

Dzięki pierwszemu certyfikowanemu systemowi bezpieczeństwa z technologią radarową można zabezpieczyć obszary, w których systemy optyczne i dotykowe osiągają swoje granice ze względu na warunki środowiskowe (np. kurz, dym, para, odpady produkcyjne). 

Sterowniki bezpieczeństwa

Sterowniki bezpieczeństwa zdolne zastąpić każdy przekaźnik bezpieczeństwa i obsługujace wszystkie typy komponentów bezpieczeństwa (czujniki krańcowe, kurtyny, bariery, rygle, muting, e-stopy, krzywki, przyciski oburęczne, przyciski i pedały 3-pozycyjne) ale również enkodery całkowite i bramki sieciowe, a także obsługa szyny AS-I. Zastosowanie ich w aplikacjach pozwala na spełnienie wymogów dyrektywy maszynowej dla maszyn nowych i dyrektywy narzedziowej dla maszyn starych.

Przekaźniki bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa to produkty przeznaczone do obsługi komponentów bezpieczeństwa takich jak: kurtyny, bariery, E-stopy, maty, listwy, krańcówki, oburęczne sterowanie, pedały i przyciski trójpozycyjne, oraz służace do realizowania funkcji mutingu lub wyłacznika czasowego, wszystkie te funkcje ralizowane są poprzez zredundowane/ odporne na awarie układy certyfikowane do 4 kategorii bezpieczeństwa i spełniają wymagania dyrektyw unijnych (narzędziowej i maszynowej).

Bezprzewodowe urządzenia ochronne

Elementy bezprzewodowe pozwalają zrealizować funkcje bezpieczeństwa bez użycia okablowania. Dzięki cyfrowej transmisji dwukierunkowej możliwe jest osiąganie poziomu bezpieczeństwa SIL3 bez użycia połaczeń przewodowych. Poziom bezpieczeństwa SIL3

Piloty bezprzewodowe

Zabezpieczenia do pracy z interfejsem bezprzewodowym, oparte na decentralizacji sterowania ruchem i oszczędności miejsca w centrali.

Przyciski, pedały, pulpity

Elementy sterujące zabezpieczające operatora podczas pracy, zarówno w strefie niebezpiecznej (3-poz), jak i poza nią (oburęczne pulpity/przyciski), często stosowane przy dostosowaniu maszyn do wymogów dyrektywy narzędziowej oraz w nowych maszynach spełniających wymogi dyrektywy maszynowej.

Wygrodzenia ochronne

Zabezpieczenie stref niebezpiecznych poprzez fizyczne odgrodzenie jest najprostszym i sposobem redukcji ryzyka styku z elementami niebezpiecznymi maszyn.

System przekazywania danych/stanów obwodów bezpieczeństwa

Nasza technologia bezpieczeństwa obejmuje produkty, które są niezbędne w obszarach bezpieczeństwa maszyn i instalacji, aby spełnić obowiązujące wymagania prawne i bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem jest zapobieganie wypadkom zagrażającym zdrowiu osób obsługujących – nie powinno to również obniżać produktywności.

Sygnalizator stanu awaryjnego

Sygnalizatory stanu zasilania szaf elektrycznych informujące obsługe czy zasilanie doprowadzone do szafy (przewodami zasilania zostało całkowicie odłączone, np przy otwieraniu szafy do napraw lub przy pracach związanych z zasilaniem prądem elektrycznym.

Serwisy

Oferujemy doradztwo i ocenę w zakresie bezpieczeństwa, a także pomiary czasu reakcji urządzeń ochronnych zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 13855 lub, w przypadku pras krawędziowych, zgodnie z normą PE-EN 12622.

Automatyka

Nasze produkty z zakresu technologii automatyzacji znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ludzie obsługują i kontrolują maszyny. Dotykowe panele sterowania, a także klawiatury i trackballe są łatwe w obsłudze i odporne na zastosowania przemysłowe. Wyświetlacze LED i duże wyświetlacze są używane do pokazywania procesów produkcyjnych i wyników, a także do monitorowania i mogą być również dostosowywane do indywidualnych potrzeb. Dzięki systemom kompletacji, zdalnej konserwacji i wykrywaniu prędkości, wszystkie obszary zastosowań HMI są objęte. 

 

Wyświetlacze przemysłowe

Wyświetlacze LED i monitory przemysłowe wspierają wydajną materiałowo i energetycznie produkcję, a tym samym umożliwiają oszczędność kosztów. Systemy Andon i AssemblyVision umożliwiają szybkie i łatwe wyświetlanie informacji oraz transmisję z procesów produkcyjnych. Zarządzanie może odbywać się przy użyciu własnego oprogramowania systemowego lub przy użyciu istniejącego sterownika lub oprogramowania wewnętrznego.

System dystrybucji elementów

Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa (zabezpieczające pobyt w strefie niebezpiecznej), listwy naciskowe bezpieczeństwa (np. dla bram, osłon automatycznie zamykanych), zderzaki bezpieczeństwa (np. dla pojazdów transportu wewnętrznego). Wszystkie te elementy spełniają wymagania dyrektyw unijnych (narzędziowej i maszynowej).

Panele HMI

Cyfrowe urządzenia dla komunikacji wizualizacji danych oraz sterowania i nadzorowania procesu.

Klawiatury i trackballe przemysłowe

Przemysłowe wersje urządzeń wprowadzania danych i sterowania, klawiatury ze stali nierdzewnej, trackball i touchpady w wykonaniu wodo i pyło-odpornym.

Czujniki przemysłowe

Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa (zabezpieczające pobyt w strefie niebezpiecznej), listwy naciskowe bezpieczeństwa (np. dla bram, osłon automatycznie zamykanych), zderzaki bezpieczeństwa (np. dla pojazdów transportu wewnętrznego). Wszystkie te elementy spełniają wymagania dyrektyw unijnych (narzędziowej i maszynowej).

Urządzenia zdalnego dostępu

Urządzenia zdalnego dostępu oferują różnorodne opcje zarządzania połączeniami na duże odległości i budowania nowych struktur. Nadają się do trudnych warunków przemysłowych i zapewniają bezpieczny zdalny dostęp i kontrolę.

Złącza przemysłowe

Złącza odporne na wstrząsy i wibracje z kablem połączeniowym i rozdzielaczem pokrywają wiele zastosowań - to, co nie jest dostępne, jest wykonywane na zamówienie.

Sygnalizacja świetlna

Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa (zabezpieczające pobyt w strefie niebezpiecznej), listwy naciskowe bezpieczeństwa (np. dla bram, osłon automatycznie zamykanych), zderzaki bezpieczeństwa (np. dla pojazdów transportu wewnętrznego). Wszystkie te elementy spełniają wymagania dyrektyw unijnych (narzędziowej i maszynowej).

Czujniki pomiaru prędkości obrotów

Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa (zabezpieczające pobyt w strefie niebezpiecznej), listwy naciskowe bezpieczeństwa (np. dla bram, osłon automatycznie zamykanych), zderzaki bezpieczeństwa (np. dla pojazdów transportu wewnętrznego). Wszystkie te elementy spełniają wymagania dyrektyw unijnych (narzędziowej i maszynowej).

Pomiar poziomu

Sondy, przełączniki magnetyczne, pływaki, elektrody, mierniki poziomu i inne systemy do pomiaru poziomu i sterowania pompami, ochrony przed przepełnieniem i suchobiegiem itp.

Pomiar przepływu

Precyzyjne przepływomierze do rurociągów przemysłowych i instalacji tryskaczowych do pomiaru cieczy, gazów i mediów agresywnych w różnych wersjach.

Obrazowanie i wizualizacja

Systemy wyświetlania informacji obejmują cyfrowe i elektromechaniczne wyświetlacze numeryczne, wielkoekranowe wyświetlacze LCD, monitory dotykowe i inne produkty do wizualizacji stanu, wejść, jednostek i elementów sterujących.

Elementy kontrolne

Zabezpieczenia dla bram automatycznych

W ostatnich latach w ramach istniejącego sektora technologii zabezpieczeń powstał odrębny segment zastosowań: budowa bram. Wymienione poniżej produkty są szczególnie odpowiednie do budowy bram.

Czujniki i zabezpieczenia dla bram

Przekazywanie sygnałów/systemy bramowe

Urządzenia kontrolne