Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Warunki  sprzedaży ustalane są  każdorazowo, indywidualnie w ofercie, na podstawie zapytania ofertowego. Następnie potwierdzone formalnym zamówieniem klienta.

W sprawach spornych (nieuregulowanych) mają zastosowanie postanowienia określone przepisami Kodeksu Cywilnego.