Transmisja sygnałów

System przekazywania danych/stanów obwodów bezpieczeństwa

Nasza technologia bezpieczeństwa obejmuje produkty, które są niezbędne w obszarach bezpieczeństwa maszyn i instalacji, aby spełnić obowiązujące wymagania prawne i bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem jest zapobieganie wypadkom zagrażającym zdrowiu osób obsługujących – nie powinno to również obniżać produktywności.