Sterowniki bezpieczeństwa

Sterowniki bezpieczeństwa

Sterowniki bezpieczeństwa zdolne zastąpić każdy przekaźnik bezpieczeństwa i obsługujace wszystkie typy komponentów bezpieczeństwa (czujniki krańcowe, kurtyny, bariery, rygle, muting, e-stopy, krzywki, przyciski oburęczne, przyciski i pedały 3-pozycyjne) ale również enkodery całkowite i bramki sieciowe, a także obsługa szyny AS-I. Zastosowanie ich w aplikacjach pozwala na spełnienie wymogów dyrektywy maszynowej dla maszyn nowych i dyrektywy narzedziowej dla maszyn starych.