Radary bezpieczeństwa

Czujniki radarowe

Dzięki pierwszemu certyfikowanemu systemowi bezpieczeństwa z technologią radarową można zabezpieczyć obszary, w których systemy optyczne i dotykowe osiągają swoje granice ze względu na warunki środowiskowe (np. kurz, dym, para, odpady produkcyjne).