Wygrodzenia i osłony

Wygrodzenia ochronne

Zabezpieczenie stref niebezpiecznych poprzez fizyczne odgrodzenie jest najprostszym i sposobem redukcji ryzyka styku z elementami niebezpiecznymi maszyn.