Dane kontaktowe


CONTRA Sp. z o.o.

43 - 400 Cieszyn
ul. Stawowa 71

Tel.: +48/33/85-75-344
Tel.: +48/33/47-97-895
office@contra-polska.pl

Bank: ING Bank Śląski S.A. oddział w Cieszynie
Nr rachunku: 04 1050 1083 1000 0023 2630 1831

Regon 072896575, NIP 5482400768
KRS 0000200006 Sąd rejonowy w Bielsku Bialej VIII
Wydzial Gospodarczy  KRS, kapital zakl. 50000 zl.