Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Nasza technologia bezpieczeństwa obejmuje produkty, które są niezbędne w obszarach bezpieczeństwa maszyn i instalacji w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych i bezpieczeństwa. Zapobieganie wypadkom zagrażającym zdrowiu osób obsługujących maszyny jest celem nadrzędnym - podobnie, produktywność nie powinna ulec pogorszeniu.

Czułe na nacisk elementy zabezpieczające (maty, listwy, zderzaki)

Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa (zabezpieczające pobyt w strefie niebezpiecznej), listwy naciskowe bezpieczeństwa (np. dla bram, osłon automatycznie zamykanych), zderzaki bezpieczeństwa (np. dla pojazdów transportu wewnętrznego). Wszystkie te elementy spełniają wymagania dyrektyw unijnych (narzędziowej i maszynowej).

Zamki, rygle, krańcówki

Elementy ryglujące, blokujące i nadzorujące stany drzwi, klap osłon, bramek lub np ramion robota. Zastosowanie ich gwarantuje zgodność z wymogami dyrektywy maszynowej i narzędziowej.

Kluczowy system wymuszania procedur

Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa (zabezpieczające pobyt w strefie niebezpiecznej), listwy naciskowe bezpieczeństwa (np. dla bram, osłon automatycznie zamykanych), zderzaki bezpieczeństwa (np. dla pojazdów transportu wewnętrznego). Wszystkie te elementy spełniają wymagania dyrektyw unijnych (narzędziowej i maszynowej).

Optoelektroniczne urządzenia zabezpieczające (kurtyny, bariery, lasery, radary)

Elektrooptyczne urządzenia zabezpieczające działające w oparciu o podczerwień fale elektromagnetyczne lub laser, urządzenia te służą do zabezpieczenia obszarów niebezpiecznych przed niepowołanym wtargnięciem w 2,3,4 kategorii bezpieczeństwa, dla aplikacji mających spełniać wymogi dyrektywy maszynowej lub narzędziowej.

Czujniki radarowe

Dzięki pierwszemu certyfikowanemu systemowi bezpieczeństwa z technologią radarową można zabezpieczyć obszary, w których systemy optyczne i dotykowe osiągają swoje granice ze względu na warunki środowiskowe (np. kurz, dym, para, odpady produkcyjne). 

Sterowniki bezpieczeństwa

Sterowniki bezpieczeństwa zdolne zastąpić każdy przekaźnik bezpieczeństwa i obsługujace wszystkie typy komponentów bezpieczeństwa (czujniki krańcowe, kurtyny, bariery, rygle, muting, e-stopy, krzywki, przyciski oburęczne, przyciski i pedały 3-pozycyjne) ale również enkodery całkowite i bramki sieciowe, a także obsługa szyny AS-I. Zastosowanie ich w aplikacjach pozwala na spełnienie wymogów dyrektywy maszynowej dla maszyn nowych i dyrektywy narzedziowej dla maszyn starych.

Przekaźniki bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa to produkty przeznaczone do obsługi komponentów bezpieczeństwa takich jak: kurtyny, bariery, E-stopy, maty, listwy, krańcówki, oburęczne sterowanie, pedały i przyciski trójpozycyjne, oraz służace do realizowania funkcji mutingu lub wyłacznika czasowego, wszystkie te funkcje ralizowane są poprzez zredundowane/ odporne na awarie układy certyfikowane do 4 kategorii bezpieczeństwa i spełniają wymagania dyrektyw unijnych (narzędziowej i maszynowej).

Bezprzewodowe urządzenia ochronne

Elementy bezprzewodowe pozwalają zrealizować funkcje bezpieczeństwa bez użycia okablowania. Dzięki cyfrowej transmisji dwukierunkowej możliwe jest osiąganie poziomu bezpieczeństwa SIL3 bez użycia połaczeń przewodowych. Poziom bezpieczeństwa SIL3

Piloty bezprzewodowe

Zabezpieczenia do pracy z interfejsem bezprzewodowym, oparte na decentralizacji sterowania ruchem i oszczędności miejsca w centrali.

Przyciski, pedały, pulpity

Elementy sterujące zabezpieczające operatora podczas pracy, zarówno w strefie niebezpiecznej (3-poz), jak i poza nią (oburęczne pulpity/przyciski), często stosowane przy dostosowaniu maszyn do wymogów dyrektywy narzędziowej oraz w nowych maszynach spełniających wymogi dyrektywy maszynowej.

Wygrodzenia ochronne

Zabezpieczenie stref niebezpiecznych poprzez fizyczne odgrodzenie jest najprostszym i sposobem redukcji ryzyka styku z elementami niebezpiecznymi maszyn.

System przekazywania danych/stanów obwodów bezpieczeństwa

Nasza technologia bezpieczeństwa obejmuje produkty, które są niezbędne w obszarach bezpieczeństwa maszyn i instalacji, aby spełnić obowiązujące wymagania prawne i bezpieczeństwa. Nadrzędnym celem jest zapobieganie wypadkom zagrażającym zdrowiu osób obsługujących – nie powinno to również obniżać produktywności.

Sygnalizator stanu awaryjnego

Sygnalizatory stanu zasilania szaf elektrycznych informujące obsługe czy zasilanie doprowadzone do szafy (przewodami zasilania zostało całkowicie odłączone, np przy otwieraniu szafy do napraw lub przy pracach związanych z zasilaniem prądem elektrycznym.

Serwisy

Oferujemy doradztwo i ocenę w zakresie bezpieczeństwa, a także pomiary czasu reakcji urządzeń ochronnych zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 13855 lub, w przypadku pras krawędziowych, zgodnie z normą PE-EN 12622.