Przyciski, pulpity, włączniki nożne

Przyciski, pedały, pulpity

Elementy sterujące zabezpieczające operatora podczas pracy, zarówno w strefie niebezpiecznej (3-poz), jak i poza nią (oburęczne pulpity/przyciski), często stosowane przy dostosowaniu maszyn do wymogów dyrektywy narzędziowej oraz w nowych maszynach spełniających wymogi dyrektywy maszynowej.